Háir skattar og reglubyrði draga mátt úr evrópskum fyrirtækjum

Ný rannsókn sem KPMG í Þýskalandi gerði meðal 800 fyrirtækja í löndum Evrópusambandsins sýnir að háir skattar, reglubyrði og ósveigjanlegur vinnumarkaður, eru meðal þess sem kemur í veg fyrir að þau vaxi og dafni með eðlilegum hætti. Þetta kemur niður á samkeppnishæfni Evrópu og verði ekki brugðist við munu Evrópubúar dragast aftur úr í alþjóðlegri samkeppni. Niðurstöðurnar voru kynntar nýverið á ráðstefnu Evrópusamtaka atvinnulífsins (BUSINESSEUROPE) í Brussel. Yfirskrift ráðstefnunnar var thinking BIG!

Vöxtur settur í forgang

Á ráðstefnu BUSINESSEUROPE var  sjónum beint að því hvernig hægt væri að auðvelda fyrirtækjum í Evrópu að vaxa og dafna svo þau geti tekið þátt í viðskiptum á alþjóðavettvangi af fullum krafti. Dr. Robert Gutsche frá KPMG í Þýskalandi kynnti þar nýja rannsókn meðal evrópskra fyrirtækja með 250 starfsmenn eða færri. Fyrirtækin eru stundum nefnd lítil og meðalstór fyrirtæki (SME's) en við þau er fátt smálegt því 99% evrópskra fyrirtækja falla undir þessa skilgreiningu. Rannsókn KPMG beindist að því að skoða frammistöðu evrópskra fyrirtækja á alþjóðlegum mörkuðum og kanna hvaða hindranir stæðu einkum í vegi fyrir vexti þeirra. Rætt var við stjórnendur 800 fyrirtækja innan Evrópusambandsins.

Niðurstöðurnar sýna það mat stjórnenda fyrirtækjanna að of háir skattar og reglubyrði séu þeim einkum fjötur um fót auk ósveigjanlegs vinnumarkaðar og skorts á hæfu starfsfólki. Fyrirtækin vilja sannarlega vaxa en rannsóknin sýnir  að fjögur af hverjum fimm fyrirtækjanna setja vöxt í forgang - helmingur hyggst vaxa um 10% á næstu 3-5 árum, en eitt af hverjum fimm fyrirtækjanna um meira en 20%. Stjórnendur fyrirtækjanna segja innri vöxt mikilvægari en ytri vöxt og athyglisvert er að stjórnendur fyrirtækja innan Evrópusambandsins hafa lítinn áhuga á ytri vexti. Yfirtökur eru þeim ekki ofarlega í huga og aðeins eitt af hverjum fimm fyrirtækjum hefur áhuga á að stækka með samrunum eða yfirtökum.

Mikilvægi nýsköpunar

Helmingur fyrirtækjanna sem rannsóknin náði til leggur grunn að nýsköpun með eigin rannsóknum og þróunarstarfi. Rannsókn KPMG undirstrikar raunar mikilvægi þess að aukinn kraftur verði settur í rannsóknir og nýsköpun fyrirtækja þar sem það auðveldi þeim sókn á nýja markaði. Einnig sé nauðsynlegt að einfalda evrópska einkaleyfakerfið og draga úr kostnaði fyrirtækja við að sækja um einkaleyfi.

Framtíðarhagvöxtur Evrópu byggir á því hvernig atvinnulífinu reiðir af og hefur Evrópusambandið það nú til skoðunar með hvaða hætti sé hægt að bæta starfsumhverfi þess.

Hagstæðara starfsumhverfi heillar

Ríflega helmingur fyrirtækjanna sem rannsóknin nær til starfar á alþjóðavettvangi og eitt af hverjum fimm framleiðir vörur utan heimalands síns, einkum í öðrum löndum Evrópusambandsins (EU-15) og í Austur-Evrópu. Ástæða þess að fyrirtækin hafa flutt framleiðslu sína eru einkum lægri framleiðslukostnaður, aukin nálægð við viðskiptavini, vilji til að taka þátt í vexti nýrra markaða og ekki síst hagstæðara skattaumhverfi.

Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins eiga aðild að BUSINESSEUROPE.

Sjá nánar á vef BUSINESSEUROPE:

Kynning á rannsókn KPMG (PDF)

Ræða Dr. Robert Gutsche sem kynnti rannsóknina (PDF)