Fyrirtækjasöfnun vegna Grímsvatnagoss 2011

Fjársöfnun meðal fyrirtækja í landinu er hafin vegna eldgossins í Grímsvötnum og fer hún vel af stað. Söfnunin fer fram í samráði við Samtök atvinnulífsins en myndaður verður sjóður til að veita bændum og þeirri starfsemi er þeir standa fyrir á þessu svæði,  fjárhagslegan stuðning eftir því sem söfnunarfé hrekkur til og hægt er að bæta með fjárstyrkjum.

Fjögurra manna verkefnisstjórn hefur verið valin til að hafa umsjón með söfnuninni, skipuleggja hana og móta reglur. Verkefnisstjórn skipa Guðni Ágústsson, fv. landbúnaðarráðherra og framkvæmdastjóri Samtaka afurðastöðva í mjókuriðnaði (SAM), Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, form. Landssambands sauðfjárbænda,  Sigurður Loftsson, form. Landssambands kúabænda og Hugrún Hannesdóttir, frá Ferðaþjónustu bænda.

Verkefnisstjórn söfnunarinnar og Samtök atvinnulífsins hvetja fyrirtæki til þess að bregðast vel við þessu brýna verkefni.

Tengiliður vegna söfnunarinnar er Guðni Ágústsson sem veitir nánari upplýsingar. Fyrirspurnir má senda á gudni@sam.is

Eftirtalin fyrirtæki og samtök hafa þegar lagt fram fé í söfnunina:

Arion banki

Kaupfélag Skagfirðinga, Sauðárkróki,
Samherji hf., Akureyri
Ísfélag Vestmannaeyjaeyja hf., Vestmannaeyjum
Skinney-Þinganes hf., Höfn
N1 hf., Reykjavík
KEA svf. Akureyri
Vinnslustöðin hf., Vestmannaeyjum
Mjólkursamsalan, Reykjavík
Alcoa - Fjarðarál, Reyðarfirði
Kjarnafæði hf., Akureyri
Þorbjörn hf, Grindavík
Norðlenska hf., Akureyri
Fóðurblandan hf., Reykjavík
Brim hf., Reykjavík
Sláturfélag Suðurlands, svf. Selfossi
SAH-afurðir hf., Blönduósi
Samkaup, Keflavík
Kaupás (Krónan/ Kjarval)
Bónus hf. Reykjavík. 
Olís hf. Reykjavík

Samtök atvinnulífsins

Í tilkynningu frá verkefnastjórn söfnunarinnar segir m.a.:

"Eins og landsmönnum er kunnugt, hefur gosið í Grímsvötnum, sem hófst 21. maí s.l. þegar valdið bændum og búaliði á því svæði, sem harðast hefur orðið úti af þess völdum, miklu tjóni og enn er ekki ljóst hversu víðtækt það er.

Sem betur fer eru stofnanir og sjóðir í landinu sem bæta hluta þess skaða, sem gosið veldur, en lærdómur okkar af síðustu sambærilegum atburðum er sá, að margt er það sem út af stendur og verður ekki bætt með þeim hætti. Verða bændur því að óbreyttu að bera verulegan hluta af tjóninu sjálfir og er þar um svo stórar fjárhæðir að ræða fyrir einstaklingana, að slíkt myndi gera þeim ókleyft að halda áfram rekstri með sama sniði.

Stefnt er að því að söfnunni verði lokið eigi síðar en fyrir júnílok svo hægt verði að bregðast sem fyrst við þeim brýna vanda sem við blasir."