Framleiðendaábyrgð raftækjaúrgangs - skráning hafin

Frá 1. janúar 2009 bera framleiðendur og innflytjendur raf- og rafeindatækja ábyrgð á réttri úrvinnslu raf- og rafeindatækjaúrgangs. Í ábyrgðinni felst að þeir skulu fjármagna og tryggja meðhöndlun úrgangsins og uppfylla skyldur sínar með rekstri eigin skilakerfis eða með aðild að sameiginlegu skilakerfi fleiri framleiðenda og innflytjenda. Ábyrgð á söfnun úrgangs nær til landsins alls án tillits til hvar varan er seld og skal allur raf- og rafeindatækjaúrgangur fara til meðhöndlunar.

Þann 1. október skulu framleiðendur og innflytjendur vera búnir að skrá sig í skráningarkerfi framleiðenda og innflytjenda hjá stýrinefnd raf- og rafeindaúrgangs eða eiga aðild að sameiginlegu skilakerfi á borð við RR-SKIL.

Tekið er á móti skráningum á netfangið styrinefnd@simnet.is. Skila skal inn upplýsingum um nafn, kennitölu og heimilisfang innflytjanda eða framleiðanda. Einnig er óskað eftir upplýsingum um áætlað magn innflutnings á ári og í hvaða flokka vörurnar falla en þeim er skipt í 10 flokka:

1.   Stór heimilistæki
2.   Lítil heimilistæki
3.   Upplýsingatækni- og fjarskiptabúnaður
4.   Neytendabúnaður
5.   Ljósabúnaður
6.   Raf- og rafeindatæki (að frátöldum stórum, föstum tækjum til iðnaðar)
7.   Leikföng og tómstunda-, íþrótta- og útivistarbúnaður
8.   Lækningatæki (að frátöldum ígræðsluvörum og vörum sem bera smit)
9.   Vöktunar- og eftirlitstæki
10.  Sjálfsalar

Athygli er vakin á að refsivert er að sinna ekki ofangreindri skyldu um skráningu og fyrirtæki geta átt á hættu að fá dagsektir. Bent er á að þeir sem ekki eru aðilar að stærra skilakerfi verða að leggja fram fjárhagslega tryggingu vegna starfsemi sinnar. Nú þegar hefur verið stofnað sameiginlega skilakerfið RR-skil sem mun taka að sér ábyrgð á raf- og rafeindatækjaúrgangi og sjá um að uppfylla skyldur sinna félagsmanna.

Sjá nánar á vef RR-SKILA: http://www.rrskil.is/