Baráttan um besta fólkið

Samtök atvinnulífsins hafa gefið út nýtt rit Baráttan um besta fólkið þar sem fjallað er um alþjóðavæðingu vinnumarkaðarins. Þar kemur m.a. fram að Ísland stendur Norðurlöndunum í heild að baki við að takast á við áskoranir hnattvæðingarinnar. Ísland stendur vel að vígi í alþjóðlegum samanburði hvað varðar laun og skatta en hátt verðlag og smæð landsins eru ekki aðlaðandi. Á heildina litið er samkeppnisstaða Íslands um hæft starfsfólk í meðallagi þegar litið er til kaupmáttar launa eftir skatt, en baráttan um besta fólkið mun fara harðnandi.

Í ritinu kemur m.a. fram að Íslendingum á vinnumarkaði muni fjölga tiltölulega hægt á næstu árum og áratugum. Stórir árgangar hverfi af vinnumarkaði vegna aldurs og nýir árgangar sem komi í staðinn verði tiltölulega fámennir. Vinnuframlag erlends starfsfólks verði ein meginforsenda hagvaxtar. 

Baráttan um besta fólkið 

Áætla má að miðað við 3% árlegan hagvöxt að jafnaði þegar fram í sækir muni a.m.k. 1.000 erlendir starfsmenn þurfa að flytjast til landsins árlega á tímabilinu 2015-2020 og allt að 1.500 árlega eftir það.

Sjá nánar:

Alþjóðavæðing vinnumarkaðarins - Baráttan um besta fólkið (PDF)