Atvinnulífið spáir 1,8% hagvexti í ESB

UNICE, Evrópusamtök atvinnulífsins, spá 1,8% hagvexti meðal núverandi aðildarríkja Evrópusambandsins (ESB) árið 2004, og 1,7% hagvexti meðal evrulandanna. Á sama tíma er reiknað með 3,9% hagvexti Bandaríkjunum.

Efla þarf samkeppnishæfnina
Í efnahagshorfum UNICE (Economic Outlook) er byggt á könnunum sem aðildarsamtökin í einstökum löndum gera meðal aðildarfyrirtækja sinna. Í skýrslunni er megináhersla lögð á nauðsyn þess að efla samkeppnishæfni Evrópu, m.a. með minnkun reglubyrði, lægri sköttum og sveigjanlegri reglum á vinnumarkaði.

Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins eru aðildarsamtök UNICE, en koma ekki að gerð efnahagshorfanna þar sem þær snúa eingöngu að aðildarríkjum ESB.