Ánægðari nemendur í einkareknum framhaldsskólum

Nemendur einkarekinna framhaldsskóla eru ánægðari með skólann en nemendur framhaldsskóla í opinberum rekstri, samkvæmt nýrri sænskri rannsókn. Einkum standa einkareknu skólarnir framar í að mæta ólíkum þörfum nemenda.

Rannsóknin var unnin fyrir sænsku samtök atvinnulífsins og náði hún til nemenda í fjórtán framhaldsskólum, hvar af sjö eru einkareknir en sjö eru reknir af sveitarfélögum. Alls svöruðu 889 nemendur við einkarekna skóla en 788 nemendur við skóla í opinberum rekstri.

Í einkareknu skólunum sögðust 94% aðspurðra vera ánægðir með skólann, en 6% ósátt. Í skólum sveitarfélaganna sögðust 82% vera ánægðir með skólann, en 16% eru mjög óánægðir og segjast sjá eftir að hafa valið viðkomandi skóla. Við einkareknu skólana segjast 58% nemenda geta haft áhrif á nám sitt, en einungis 32% við skóla sveitarfélaganna.

Mæta betur ólíkum þörfum nemenda.
Munurinn eykst þegar spurt er um hvernig skólarnir mæti ólíkum þörfum nemenda. Við einkareknu skólana telja 62% nemenda að skólinn standi sig vel í þessum efnum, en einungis 28% nemenda í skólum sveitarfélaganna. Loks telja 81% nemenda við einkareknu skólana að skólinn leggi sig fram við að tryggja að vel takist til með menntun hvers nemenda, en í skólum sveitarfélaganna telja einungis 42% að svo sé.


Skýrsluhöfundar taka fram að ákveðinn sálfræðilegur þáttur geti virkað einkareknu skólunum í hag í slíkri könnun, þar sem nemendur sem kosið hafi sér slíkan skóla séu hugsanlega fyrirfram jákvæðari gagnvart honum en ella. Engu að síður telja skýrsluhöfundar heildarniðurstöðuna marktæka, þ.e. að nemendur við einkarekna skóla séu ánægðari með þá en nemendur skóla í opinberum rekstri eru með sína skóla.

Sjá nánar á heimasíðu sænsku samtaka atvinnulífsins.