Ábyrgt fjárlagafrumvarp - ályktun stjórnar SA

8. október 2002

Ábyrgt fjárlagafrumvarp
ályktun stjórnar Samtaka atvinnulífsins


Samtök atvinnulífsins lýsa ánægju sinni með þá ábyrgu ríkisfjármálastefnu sem boðuð er með fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2003. Frumvarpið einkennist fremur af langtímahugsun en þeirri staðreynd að kosið er til Alþingis á næsta ári, sem m.a. lýsir sér vel í myndarlegu framlagi til að laga skuldastöðu lífeyrissjóðs ríkisstarfsmanna. Ráðgerður ellefu milljarða króna afgangur er mjög viðunandi árangur í núverandi árferði. Stöðugleiki er nú aftur að nást í íslensku efnahagslífi og aðhaldssemi í opinberum útgjöldum er mikilvæg forsenda þess að hann haldist.

Áhersla á mikilvægi ábyrgðar í meðförum þingsins
Verði af fyrirhuguðum stóriðjuframkvæmdum hafa forsendur frumvarpsins breyst nokkuð og eykst þá enn mikilvægi aðhaldssemi í fjármálum hins opinbera, til þess að sporna gegn hugsanlegum þensluáhrifum framkvæmdanna. Samtök atvinnulífsins leggja því áherslu á mikilvægi þess að útgjaldaáætlunin vaxi ekki í meðförum Alþingis, og að þeirri langtímahugsun sem einkennir frumvarpið verði ekki fórnað.

Horft til heilbrigðiskerfisins
Ljóst er að helstu veikleikar fjárlagafrumvarpsins eru sem fyrr í heilbrigðiskerfinu. Finna þarf haldbærar skýringar á endurtekinni framúrkeyrslu á því sviði og hvetja  Samtök atvinnulífsins ríkisstjórnina til þess að leita allra leiða til að koma böndum á útgjaldaþenslu kerfisins. Frekari útboð þjónustuverkefna hljóta að koma til greina í því sambandi.

Framhald einkavæðingar
Samtök atvinnulífsins lýsa sérstakri ánægju með að hreyfing virðist á ný komin á framkvæmd einkavæðingar ríkisfyrirtækja, með viðræðum við hugsanlega kjölfestufjárfesta í ríkisbönkunum. Það er löngu tímabært að þeim kafla einkavæðingarsögunnar ljúki og hér komist á sambærilegt fyrirkomulag á fjármálamarkaði við það sem ríkir í nágrannalöndum okkar. Með einkavæðingu er stuðlað að virkari samkeppni og aukinni framleiðni í efnahagslífinu, sem aftur rennir styrkari stoðum undir batnandi lífskjör í landinu.