67% félagsmanna SI vilja evru

Könnun Gallup meðal almennings var byggð á 1200 manna slembiúrtaki þar sem svarhlutfallið var 68,3%. Spurt var: "Ertu fylgjandi eða andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu?" 49,9% svarenda sögðust fylgjandi ESB-aðild, 37% sögðust andvíg en 13,1% tóku ekki afstöðu. Sama spurning var lögð fyrir lagskipt tilviljunarúrtak úr félagaskrá Samtaka iðnaðarins, samtals 500 félagsmenn og var svarhlutfallið 79,8%. 57,8% félagsmanna SI sögðu já, 30% sögðu nei og 12,2% tóku ekki afstöðu. Gallup spurði líka: "Ertu hlynntur því eða andvígur að taka upp evru sem gjaldmiðil á Íslandi í stað krónunnar?" 44% almennings sögðu já, 45% sögðu nei en 11% tóku ekki afstöðu. Hins vegar sögðu 67% félagsmanna SI já, 30% sögðu nei og einungis 3% tóku ekki afstöðu. Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar á ráðstefnu SI um ESB og evruaðild. Sjá nánar um ráðstefnuna og niðurstöður könnunarinnar á heimasíðu Samtaka iðnaðarins.