Ná þarf tökum á launamálum ríkisins

Áhætta eykst í hagstjórninni nái tillögur meirihluta fjárlaganefndar um aukin útgjöld ríkisins á næsta ári fram að ganga segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, í viðtali við Markaðinn. „Hallinn á ríkissjóði hefur áhrif á heildareftirspurn í þjóðfélaginu. Ef hún er meiri en heildarframleiðslugeta hagkerfisins, líkt og reyndar hefur verið, þá er erfiðara að ráða við verðbólguna," segir Vilhjálmur og bendir á að Samtök atvinnulífsins hefðu viljað sjá meiri afgang á fjárlögum.

 

„Hins vegar höfum við ekkert á móti mörgu því sem verið er að gera. Heildarmyndin lítur hins vegar ekki jafnvel út og hún gerði þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram," segir Vilhjálmur og kveður helst stinga í augu hækkanir tengdar bæði heilbrigðis- og menntamálum. „Máli skiptir að standa við ákvarðanir sem búið er að taka og að menn taki ekki allt aðrar ákvarðanir um útgjöld eftir að fjárlög hafa verið samþykkt, líkt og greinilega var gert á Landspítalanum." Svo virðist sem þar hafi verið einhliða teknar ákvarðanir um launahækkanir án nokkurs samræmis við það sem lagt hafi verið upp með.

 

„Í raun er alveg með ólíkindum að aldrei nokkurn tímann skuli nást nein stjórn á fjármálum þeirrar stofnunar." Vilhjálmur bendir á að laun séu um 60 prósent af útgjöldum ríkisins og því skipti máli að þau fari ekki úr böndum.